Kvalitet och Miljö

 • Kvalitetspolicy och certifiering

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Vårt kompletta kliniskt neurofysiologiska laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025 av Swedac.

  Mål

  Övergripande mål är att tillgodose en hög kvalitet på vården och bemötandet. För att lyckas med det måste vi förstå dina krav och förväntningar. Nöjda patienter och kunder är kvittot på att vi har lyckats.

  Samtliga medarbetare på Neurology Clinic strävar tillsammans efter att ständigt förbättra kvalitet och patientsäkerhet, det medicinska arbetet, utrednings- och behandlingsmetoder samt att utveckla det i samklang med nya vetenskapliga rön.

  Utredning och behandling genomförs i rätt omfattning utifrån medicinsk specialistkompetens och i enlighet med kundernas behov och önskemål. Vi eftersträvar opartiskhet i verksamhetens alla delar.

  Ett engagerat bemötande och patientens delaktighet är självklart för alla som arbetar på den neurologiska och neurofysiologiska mottagningen.

  Medarbetare är delaktiga och engagerade i klinikens processer, rutiner och metodbeskrivningar och arbetar aktivt med att utveckla kvalitet och patientsäkerhet. Kontinuerlig uppföljning av mål, avvikelser, kundernas synpunkter och förbättringsförslag sker vid ledningens genomgång och delges samtliga medarbetare vid arbetsplatsmöten och dokumentation i digitaliserat system

  Att följa lagar och andra krav, som ställs på Neurology Clinic, är inte bara en viljeyttring utan en naturlig del av arbetet. Socialstyrelsens författning om ledningssystem, SOSFS 2011:9, för kvalitet och patientsäkerhet är grundläggande, liksom samhällskrav och Sophiahemmets kvalitetskrav och policy. Ledningen förbinder sig även att uppfylla kraven i ISO 17025

 • Miljöpolicy och certifiering

  Ladda ner utskriftsvänlig version

  Hälsa och miljötänkande går hand i hand. Neurology Clinic medverkar aktivt till en hållbar och hälsosam livsmiljö för nuvarande och kommande generationer genom göra medvetna, väl genomtänkta val på alla nivåer.

  Vi är miljöcertifierade enligt Svensk standard ISO 14001:2015

   

   

 • Nationella kvalitetsregister

  Neurology Clinic rapporterar till Svenska neuroregister. Ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Läs mer på Svenska Neuroregister.

Scrolla till toppen