För remittenter

 • Välkommen att remittera patienter till oss

  Vi finns i lokaler i Lill-Janshuset och har ett nära samarbete med Sophiahemmets övriga ca 30 vårdgivare. Vårt neurofysiologiska laboratorium är  ackrediterat enligt ISO 17025 av Swedac.

 • Vi utreder och behandlar

  Region Stockholm har infört remisskrav från legitimerad läkare för ”Vårdval specialiserad neurologi” varför vi ej längre kan ta emot remisser från andra aktörer eller egenremisser.

  Neurologen utreder och behandlar neurologiska problem och sjukdomar som exempelvis:

  MS Huvudvärk
  Parkinsons sjukdom Dystonier
  Migrän Epilepsi
  Myasteni gravis Myopati
  ALS Polyneuropati

   

   

   

   

   

  I vårt kliniska neurofysiologiska laboratorium utförs följande undersökningar. De undersökningar som är markerade med * är ackrediterade av Swedac.

  EMG* Singelfiber.
  ENeG* Repetetetiv nervstim.
  EEG* MEP
  Sömn EEG* SEP
  Termotest* Nerv- muskelultraljud
  Vibrametri R-R intervall, SSR
 • Remisser

  För att patienterna ska få den bästa vård önskar vi att tidigare undersökningar, lab-svar och eventuella röntgenutlåtanden bifogas remisser som ställs till vår neurolog- eller neurofysiologiskt laboratorium.

  Remissen skickar du till:

  Neurology Clinic
  Box 5605
  114 86 Stockholm

   

 • Journalkopior

  Journalrekvisition ska ske skriftligen med bifogat skriftligt medgivande från patienten. Det är viktigt att du har på namnet på den patientansvariga läkaren när du önskar journalkopior.

  Neurology Clinic
  Box 5605
  114 86 Stockholm

 • Väntetider

  Vi gör vårt bästa att minimera väntetiderna.
  För närvarande ser den ut enligt följande för landstingspatienter:

  Till neurolog:  ca 12 månader
  Till klinisk neurofysiologisk undersökning: 3-6 veckor.

Scrolla till toppen