För patienter

 • Vård hos oss

  Anhöriga är inte välkomna in på kliniken utan ska vänta utanför!

  Neurologmottagningen och vårt neurofysiologiska laboratorium  är auktoriserade för vårdval av Region Stockholm.

  Region Stockholm har infört remisskrav från legitimerad läkare för ”Vårdval specialiserad neurologi” varför vi ej längre kan ta emot remisser från andra aktörer eller egenremisser.

  Väntetiden för våra landstingspatienter är för närvarande ca 24-28 veckor för besök till neurolog och ca 8 veckor för neurofysiologisk undersökning (2021-11-25).

  Neurologmottagningen tar även emot patienter via något av de försäkringsbolag vi har avtal med, läkartid bokas via försäkringsbolaget.

  Smärtmottagningen tar emot patienter som har en vårdförsäkring eller som väljer att betala privat. Har du en försäkring bokar du tid via försäkringsbolaget. Vill du komma privat inkom skriftligen med din sjukdomshistoria för bedömning av smärtläkare.

  Psykologmottagningen tar emot patienter som har en vårdförsäkring. Boka tid gör du via ditt försäkringsbolag.

  Vi har ett nära samarbete med övriga kliniker vid Sophiahemmet för att kunna erbjuda dig bästa vård.

  Caféet på plan 1 i Lill Janshuset har öppet måndag-fredag mellan 11:00-14:00. Där kan du njuta av en fika eller en enklare lunch innan eller efter ditt besök hos oss.

 • Hitta hit

  Adress:

  Södra Fiskartorpsvägen 15 H
  114 33 Stockholm

  Box 5606
  114 86 Stockholm

 • Boka om/avboka din tid

  Ombokning eller avbokning ska ske senast 24 timmar före planerat besök.

  Vi är dock tacksamma om avbokning sker så snart som möjligt om den bokade tiden inte passar.

  Bokningar gjorda av försäkringsbolag:
  Om- eller avbokning via försäkringsbolaget.

  Landstingspatient som är bokad till neurolog:
  Om- eller avbokning på Mina vårdkontakter 1177  eller via telefon, 08-124 580 00 #1, telefontid mån-fre 10-11, övrig tid telefonsvarare.

  Landstingspatient som är bokad för klinisk neurofysiologisk undersökning:
  Om- eller avbokning via telefon, 08-124 580 00 #2, telefontid mån-fre 7:30-8:30, övrig tid telefonsvarare.

 • Uteblivet besök

  Uteblir man vid bokat besök och inte avbokat senast 24 timmar före får man betala en avgift för uteblivet besök. Detta även om besöket hade varit avgiftsfritt.

  Vi följer Stockholm läns landstings taxor och avgifter.

  När försäkringspatienter uteblir utan att ha avbokat senast 24 timmar före besöket skickas faktura på fullt belopp till försäkringsbolaget.

  Privatpatienter som uteblir utan att ha avbokat senast 24 timmar före besöket faktureras fullt belopp.

   

 • Journalkopior

  Det är viktigt att du har på namnet på den patientansvariga läkaren när du rekvirerar din journal. Rekvirera gör du skriftligen, enklast via Mina vårdkontakter 1177
  eller via underskrivet dokument som skickas till:
  Neurology Clinic
  Box 5605
  114 86 Stockholm

  Observera att en kostnad kan komma att debiteras beställaren för framtagning, kopiering och porto samt att journalkopior alltid skickas till bokföringsadressen.

 • E-tjänsten på 1177 Vårdguiden

  Patient som är listad på vår neurologmottagning har möjlighet att kontakta oss via 1177.
  Så loggar man in i e-tjänsterna

 • Kontakta oss

  Telefon
  08-124 580 00

  Telefax
  08-21 31 50

  Telefontider
  Neurologmottagningen
  10.00-11.00
  Neurofysiologiskt laboratorium
  07.30-08.30
  Försäkringsmottagningen
  10.00-11.00
  Smärtmottagningen
  10.00-11.00
  Psykologmottagningen
  10.00-11.00
  Utanför telefontiden kan du:
  Av- omboka tid
  Förnya recept
  Beställa sjukresa
  Välj tonval och lämna meddelande

  För att nytt recept ska utfärdas – du måste vara patient hos oss och medicinen ska varit utskriven av läkare på kliniken tidigare.

  För att sjukresa ska läggas in – ange sjukresekortets nummer samt vilken typ av transport och om du ska ha någon person med dig.

  Du kan även nå oss via 1177

Scrolla till toppen