För patienter

 • Vård hos oss

  Neurologmottagningen och vårt neurofysiologiska laboratorium  är auktoriserade för vårdval av Region Stockholm.

  Väntetiden för våra landstingspatienter är för närvarande ca 10-12 veckor för besök till neurolog och ca 3-6 veckor för neurofysiologisk undersökning (2020-09-23).

  Neurologmottagningen tar även emot patienter via något av de försäkringsbolag vi har avtal med, läkartid bokas via försäkringsbolaget.

  Smärtmottagningen tar emot patienter som har en vårdförsäkring eller som väljer att betala privat. Har du en försäkring bokar du tid via försäkringsbolaget. Vill du komma privat inkom skriftligen med din sjukdomshistoria för bedömning av smärtläkare.

  Psykologmottagningen tar emot patienter som har en vårdförsäkring. Boka tid gör du via ditt försäkringsbolag.

  Vi har ett nära samarbete med övriga kliniker vid Sophiahemmet för att kunna erbjuda dig bästa vård.

  Caféet på plan 1 i Lill Janshuset har öppet måndag-fredag mellan 11:00-14:00. Där kan du njuta av en fika eller en enklare lunch innan eller efter ditt besök hos oss.

 • Neurologbesök

  Du får träffa en av erfaren specialist och vid första besöket får du berätta din sjukhistoria, när dina symptom startade, hur symptomen utvecklats och vilka undersökningar som gjorts tidigare.

  Läkaren gör sedan en kroppslig undersökning för att kontrollera hur ditt nervsystem fungerar (känsel, kraft, koordination, reflexer, balans med mera). Vid behov beställes kompletterade undersökningar. Diagnos fastställs och eventuell behandling sätts in.

 • Klinisk neurofysiologisk undersökning

   

  Vårt Neurofysiologiska laboratorium  är ackrediterad av  Swedac ackrednr: 10238, provning ISO/ICE 17025  och erbjuder flertalet undersökningstyper. De undersökningar som är Swedac ackrediterade är märkta med *

  Ofta görs 2-3 undersökningar och besöket kan ta mellan 30 och 90 minuter.

  • Elektroencefalografi (EEG) – registrering av hjärnans elektriska aktivitet.*
  • Elektromyografi (EMG) – elektriska impulser i muskeln mäts. *
  • Elektroneurografi (ENeG) – nervledningshastighetsmätning. *
  • Termotest – förmågan att förnimma värme och kyla mäts. *
  • Vibrametri – Förmågan att förnimma vibration mäts.
  • Somatosensory evoked potentials (SEP) – registrering av det elektriska svaret i hjärnbarken efter stimulering av nerv i arm eller ben.
  • Sömndepriverat EEG – registrering av hjärnans elektriska aktivitet efter sömndeprivation.
  • Singelfiberelektromyografi (SFEMG) – undersökning av kontakten mellan nerv och muskelcell.
  • Motor evoked potentials (MEP) – undersökning av de motoriska bansystemen från hjärnbarken till muskel.
  • Repetetiv nerv stimulering (RNS) – undersökning av kontakten mellan nerv och muskelcell.
  • Autonoma tester (RR-intervall, SSR) – hjärtfrekvensen mäts vid normal andning och djupandning. Svettreaktion mäts vid yttre stimuli.

  Undersökningsresultatet skickas till inremitterande läkare.

 • Smärtmottagningen

  Smärtläkarna tar emot patienter som redan är färdigutredda, men som behöver hjälp att förstå och hantera smärta.

  Vid första besöket blir du undersökt och får berätta om hur din smärta upplevs och hur den begränsar din vardag. Tillsammans hittar ni därefter medicin eller behandling som kan hjälpa dig att må bättre.

 • Psykologbesök

  När du träffar vår psykolog går ni först igenom bakgrunden till vad som har blivit problematiskt för dig. Utifrån just din situation lägger ni sedan tillsammans upp en behandlingsplan utifrån KBT-behandlingsprinciper. Det är vanligt att ni ses mellan 5 och 10 gånger.

 • Vad kostar det att komma till oss?

  Kommer du till oss via remiss från din husläkare betalar du enligt Stockholms läns landstings gällande patientavgifter för specialistsjukvård. Frikort gäller.

  Vill du söka privat måste du först inkomma med en skriftlig berättelse om dina problem. Om våra specialister bedömer att vi kan hjälpa dig får du ett prisförslag.

 • Boka om/avboka din tid

  Ombokning eller avbokning ska ske senast 24 timmar före planerat besök.

  Vi är dock tacksamma om avbokning sker så snart som möjligt om den bokade tiden inte passar.

  Bokningar gjorda av försäkringsbolag:
  Om- eller avbokning via försäkringsbolaget.

  Landstingspatient som är bokad till neurolog:
  Om- eller avbokning på Mina vårdkontakter 1177  eller via telefon. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

  Landstingspatient som är bokad för klinisk neurofysiologisk undersökning:
  Om- eller avbokning via telefon, se telefontid och nummer här.

  För övriga frågor kontaktar du oss via telefon. Se våra kontakuppgifter här.

   

 • Uteblivet besök

  Uteblir man vid bokat besök och inte avbokat senast 24 timmar före får man betala en avgift för uteblivet besök. Detta även om besöket hade varit avgiftsfritt.

  Vi följer Stockholm läns landstings taxor och avgifter.

  När försäkringspatienter uteblir utan att ha avbokat senast 24 timmar före besöket skickas faktura på fullt belopp till försäkringsbolaget.

  Privatpatienter som uteblir utan att ha avbokat senast 24 timmar före besöket faktureras fullt belopp.

   

 • Journalkopior

  Det är viktigt att du har på namnet på den patientansvariga läkaren när du rekvirerar din journal. Rekvirera gör du skriftligen, enklast via Mina vårdkontakter 1177
  eller via underskrivet dokument som skickas till:
  Neurology Clinic
  Box 5605
  114 86 Stockholm

  Observera att en kostnad kan komma att debiteras beställaren för framtagning, kopiering och porto samt att journalkopior alltid skickas till bokföringsadressen.

 • E-tjänsten på 1177 Vårdguiden

  Patient som är listad på vår neurologmottagning har möjlighet via 1177 möjlighet att:

  Boka tid
  Avboka eller omboka tid
  Förnya recept

  Klicka på någon av länkarna för att logga in på 1177 Vårdguiden.

  Logga in med e-legitimation, mobilt BankID eller personnummer, lösenord och engångskod (som kommer till mobilen).

  Så loggar man in i e-tjänsterna

 • Kontakta oss

  Telefon
  08-124 580 00

  Telefax
  08-21 31 50

  Telefontider
  Neurologmottagningen
  10.00-11.00
  Neurofysiologiskt laboratorium
  07.30-08.30
  Försäkringsmottagningen
  10.00-11.00
  Smärtmottagningen
  10.00-11.00
  Psykologmottagningen
  10.00-11.00
  Utanför telefontiden kan du:
  Av- omboka tid
  Förnya recept
  Beställa sjukresa
  Välj tonval och lämna meddelande

  För att nytt recept ska utfärdas – du måste vara patient hos oss och medicinen ska varit utskriven av läkare på kliniken tidigare.

  För att sjukresa ska läggas in – ange sjukresekortets nummer samt vilken typ av transport och om du ska ha någon person med dig.

  Du kan även nå oss via 1177

Scrolla till toppen