Välkommen till Neurology Clinic

 • Specialister inom neurovård

  • SHNytt_201602_DSC_1594-1200x800B
  • neurocampus-foto-karin-boo-195-av-195-1200-798

  Vi arbetar inom Vårdval neurologi (Region Stockholm) men tar även emot patienter med vårdförsäkring. Region Stockholm har infört remisskrav från legitimerad läkare för ”Vårdval specialiserad neurologi” varför vi ej längre kan ta emot remisser från andra aktörer eller egenremisser.

  Vi har ett nära samarbete med fysioterapeuterna på Neurocampus och med Ortopedteknikerna på Camp Pro.

  • Neurologmottagningen

   Våra neurologer är specialister med lång och bred erfarenhet av neurologi, utredning, diagnostik och omhändertagande av patienter med olika neurologiska sjukdomstillstånd.

   Vanliga diagnoser bland våra patienter är allt ifrån Parkinsons sjukdom, MS, Epilepsi och Polyneuropati samt migrän och annan huvudvärk.

   Vi arbetar inom Vårdval neurologi (Region Stockholm) men tar även emot patienter med vårdförsäkring. Region Stockholm har infört remisskrav från legitimerad läkare för ”Vårdval specialiserad neurologi” varför vi ej längre kan ta emot remisser från andra aktörer eller egenremisser.

  • Klinisk Neurofysiologi

   Vårt kliniskt neurofysiologiska laboratorium är ackrediterat enligt ISO 17025 av Swedac. Undersökningarna utförs av våra biomedicinska analytiker och kliniska neurofysiologer.

   Vi arbetar inom Vårdval klinisk neurofysiologi (Region Stockholm) men tar även emot patienter med vårdförsäkring.

    

    

  • Smärtmottagningen

   Våra smärtläkare erbjuder analys, bedömning samt behandling av smärta.

   Vi vänder oss till de patienter som är tidigare utredda men där smärtbehandlingen inte fungerat. Smärtmottagningen tar emot patienter som har en vårdförsäkring via något av de försäkringsbolag vi samarbetar med.

  • Psykologmottagningen

   Psykologen erbjuder KBT-behandling och har särskild kompetens inom området långvarig smärta, men tar även emot patienter med frågeställningar inom stress, ångest och nedstämdhet.

   Psykologmottagningen tar emot patienter som har en vårdförsäkring via något av de försäkringsbolag vi samarbetar med. Tid bokas via försäkringsbolaget.

  • Samarbete inom fysioterapi och ortopedteknik

   Neurology Clinic har ett nära samarbete med Neurocampus fysioterapeuter specialiserade inom neurologi.

   Vi har även ett nära samarbete med Camp Pro, som anpassar och tillverkar hjälpmedel och ortoser för patienter som behöver det.

   Rehabilitering av stroke

   Multipel Skleros (MS)

   Från diagnos till behandling av dystoni

   Från diagnos till behandling av droppfot

 • Vår historia

  Verksamheten startades 2004 av Tor Ansved i samarbete med Sten Remahl och då under namnet Neuroenheten. År 2010 bytte vi namn till Neurology Clinic Stockholm.

  Vår verksamhet bedrevs till att börja med i Läkarhuset Odenplan. Sedan 2012 finns vi på Sophiahemmet som en av ca 30 självständiga vårdgivare inom Sophiahemmet. Viljan att driva en effektiv och högkvalitativ verksamhet med korta beslutsvägar och med patienten i ett självklart fokus har alltid varit vår främsta drivkraft.

   

  Sophiahemmets historia

  1884 startade Drottning Sophia en utbildning av sjuksköterskor i syfte att modernisera och förbättra sjukvården i Sverige. I brist på funktionella arbetsplatser där Sophiasystrarna kunde praktisera sina färdigheter byggdes och invigdes Sophiahemmet Sjukhus på Valhallavägen i Stockholm år 1889.

  Drottning Sophias vision om en god och tidsenlig vård för människor ur alla samhällsklasser är vägledande även idag – Sophiahemmets syfte förblir att främja god omvårdnad genom att bedriva utbildning och hälso- och sjukvård samt stödja patientnära forskning. Varumärket är starkt och förknippas med hög kvalitet. En kvalitet som genomsyrar såväl utbildningen som sjukvården för att säkerställa en trygg och säker vård.

   

   

  • Sophiahemmet Sjukhus - en modern vårdgalleria

   Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla och har samlat ca 40 självständiga vårdgivare. På Sophiahemmet får du en egen läkare som är ansvarig för din vård fullt ut under hela vårdtiden; det vi kallar ”patientansvarig läkare” (PAL).

   Alla vårdgivare på Sophiahemmet är ackrediterade att bedriva vårdverksamhet här. Vi strävar efter absolut högsta kvalitet på vår vård och vårt omhändertagande genom ett tydligt fokus på patientsäkerhet. Samma synsätt har genomsyrat verksamheten alltsedan Sophiahemmets tillblivelse 1889. Vägledande för oss är också vår värdegrund:

   Professionalism

   står för omhändertagande, lyhördhet, affärsmässighet och kvalitet.

   Engagemang

   står för ansvar, delaktighet, empati och respekt.

   Tillgänglighet

   står för samverkan, flexibilitet och öppenhet.

   Tradition

   står för kontinuitet, förnyelse, bemötande och atmosfär.

Scrolla till toppen